АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ОЗЁРНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ СКАЧАТЬ

Владимир Штокман

Современная польская поэзия. Переводы

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ


в переводах Владимира Штокмана


 


Andrzej Grabowski


Анджей Грабовский 


 


BALLADA WYCZEKUJ?CA


 


B?d?my szczerzy panowie


na to sta? nie wielu


bo ju? po wieczerzy


i strzelaj? drzwiami


ci co si? spó?nili


wcze?niej nie przybyli


ale to nie byli


Trzej Królowie.


 


Zapachnia?o wierszem od sieni


z mroku my?li wynie?li poeci


Ale przecie? o ka?dej porze


s?owem mo?na izb? roz?wieci?.


 


Zawsze znajd? si? tacy go?cie,


którym przyda si? szczypta nadziei


Przecie? po to powstaj? wiersze


aby inni t? droga i?? chcieli…


 


Bo nie ka?dy jest gotów do lotu


Ziemia cz?sto zbyt mocno przyci?ga


i nie zawsze skrzyd?o Anio?a


si?ga do tych, co mrucz? po k?tach.


 


Odszukaj my od nowa s?owa


jakich wyparli si? politycy


Pos?uchajmy, co mówi? Poeci


w wierszach, których nie mo?na zakrzycze?.


 


 


БАЛЛАДА ОЖИДАНИЯ


 


Поговорим откровенно


лишь немногим это под силу


вот конец вечери


и хлопают дверями


те что опоздали


раньше не явились


но они не были


Тремя Волхвами.


 


Из сеней запахло стихами


принесли свои мысли поэты


Ведь годится любое время


дом словами наполнить как светом.


 


Здесь всегда отыщутся гости


те что примут надежду с любовью


Для того стихи возникают


чтоб других увлечь за собою…


 


Ведь не каждый готов к полёту


так сильно земли тяготенье


и не часто ангелов крылья


видят те, кто прячется в тени.


 


Так давайте отыщем слово


позабытое сильными мира


и услышим стихи Поэтов –


их ничто заглушить не в силах.


 


_ __ __


 


Franciszek Klimek


Франчишек Климек


 


CO JEST WA?NE


 


Zrobi?em list? moich braków


tych w remanencie i w dorobku:


w portfelu – tylko znak Zodiaku;


w maj?tku – my?lnik po dwukropku.


 


W lodówce bryndza, w szafie mole,


w barku – to ju? mnie nie dotyczy,


lecz za to w kuchni – KOT na stole!


I to jest wa?ne! To si? liczy!


 


Ja przy talerzu, on przy misce,


czasami bywa, ?e odwrotnie,


a kiedy resztki ju? na ?y?ce,


obu nam robi si? markotnie.


 


Ale to nic i mniejsza o to,


ja si? nie ?al? nad z?? dol?:


je?eli serce oddasz kotom,


one ci zgin?? nie pozwol?.


 


Bo czy to w mie?cie, czy te? w lesie,


kot ci oka?e dobr? wol?,


zawsze co? z?apie i przyniesie,


nawet po?o?y ci na stole.


 


Mora? wynika z tego taki:


nie za?amujmy si? w k?opotach,


niewa?ne, jakie inne braki,


wa?ne, ?eby nie brak?o kota.


 


ЧТО ВАЖНО


 


Составил список я своих нехваток


имущественных и всех прочих:


в наличных – знаки зодиака;


в недвижимости – только прочерк.


 


Моль в гардеробе, соль в кастрюле,


А в баре, как в Сахаре, сухо,


зато на кухне – КОТ на стуле!


И это важно! В этом сущность!


 


Я при тарелке, он при плошке,


и в них порой бывает пусто,


когда кусок последний в ложке,


становится обоим грустно.


 


Но это пустяки, поверьте,


ведь не грозит мне злая доля:


если котам ты отдал сердце,


они погибнуть не позволят.


 


Ведь в городе и в тёмной чаще


тебе твой кот всегда поможет,


поймает что-нибудь, притащит


и даже сам на стол положит.


 


Мораль из этого такая:


в беде печалиться не надо,


пусть нам чего-то не хватает,


важно, чтоб кот всегда был рядом.


 


_ __ __


 


Józef Baran


Юзеф Баран


 


BALLADA O ARENIE CYRKOWEJ


 


na koniec - rozwi?zano teatr


wi?c ca?a w sztucznych ogniach teraz


kr?ci si? arena cyrkowa


naszych czasów metafora


 


nic tu na pewno wszystko na niby


ma?pa jest cyrku idolem


karze? podkr?ca szata?sk? korbk?


arena toczy si? ko?em


 


niczym pi?eczki w palcach ?onglerów


duszyczki nasze wiruj? wko?o


?ycie przesta?o by? sztuk?


i sta?o si? sztuczk? cyrkow?


 


dwie siostry syjamskie: prawda k?amstwo


wbiegaj? w zwinnych podskokach


nikt nie odró?ni jednej od drugiej


s? w jednakowych trykotach


 


Bóg gdyby nawet w krzaku ognistym


pojawi? si? mi?dzy nami


mówiliby?my ?e to magik


kolejn? sztuczk? nas mami


 


lecz dok?d mo?na w cyrku ?y?


pytamy stoj?c na g?owie


s?yszymy drwi?cy b?azna ?miech


i to jedyna odpowied?


 


БАЛЛАДА О ЦИРКОВОЙ АРЕНЕ


 


под конец разогнали театр


и вот вся в бенгальских огнях


цирковая кружится арена


метафора нашего дня


 


здесь все понарошку все набекрень


в цирке мартышка – звезда


карлик крутит шарманку день в день


арена кружится ей в такт


 


мячами в ловких жонглёрских руках


наши души летают вокруг


жизнь уже не искусство а так –


всего лишь искусный трюк


 


сестрички сиамские – правда и ложь


выбегают и скачут легко


отличий меж ними ты не найдёшь


ведь они в том же самом трико


 


даже если бы Бог посетил этот мир


и вновь купину нам зажёг


мы сказали бы это всего лишь факир


новый фокус для нас приберёг


 


сколько ж можно вниз головою стоять


в цирке жить столько зим столько лет


но в ответ лишь смеётся ехидно паяц


и другого ответа нет


 


_ __ __


 


Andrzej Krzysztof Torbus


Анджей Кшиштоф Торбус


 


ROMANS WERTY?SKIEGO


 


Tak niewiele po tobie zosta?o


kosmyk w?osów, ot nic wielkiego


i co wieczór grany za ?cian?


stary romans Werty?skiego


 


Jeszcze schody co wiod? na parter


suknia która z wieszaka chce sfrun??


i to okno na o?cie? otwarte


z przywi?dni?t? ju? nieco petuni?


 


Dzi? znajomi wpadli na chwil?


ma?? kaw? wypili i poszli


zapachnia?o po nich jesieni?


jak po naszej dawnej mi?o?ci


 


Nie pytali mnie wcale gdzie jeste?


twego krzes?a nikt jeszcze nie zaj??


cho? w pokoju innym powietrzem


perfumami innymi powia?o


 


Tylko romans ten romans za ?cian?


ci?gle po czym? czy po kim? tak p?acze?


Pan Werty?ski mi?dzy ksi??kami


chcia?by ?ycie rozpocz?? inaczej


 


РОМАНС ВЕРТИНСКОГО


 


Ты оставила мне так мало


прядь волос, вот такая безделка


да романс Вертинского старый


что звучал каждый вечер за стенкой


 


А ещё крутые ступени


да в шкафу крылатое платье


да петуний увядшие стебли


на окне что распахнуто настежь


 


Приходили сегодня гости


кофе выпили и ушли


после них осталась лишь осень


словно запах ушедшей любви


 


О тебе не спросили ни слова


твоё место никто не занял


только в комнате воздухом новым


вдруг пахнуло другими духами


 


Но романс тот романс с пластинки


ну о чём иль о ком он так плачет?


Словно сам господин Вертинский


жизнь хотел бы прожить иначе


 


_ __ __


 


Dariusz Tomasz Lebioda


Дариуш Томаш Лебёда


 


NOC NA ZAKAUKAZIU


 


Jewgienijowi Czigrinowi


 


Nigdy nie przestawaj pyta?


granatowych gór ile jeszcze


czasu zosta?o –


 


gdy s?o?ce zachodzi za szczyty


i noc czarnym tiulem okrywa


drogi


 


nie przestawaj w?tpi?


w u?ud? ?wiata


 


gdy milkn? barwne ptaki


?bik kryje si? w uskoku


i kozioro?ec ssie sól


ze ska?y


 


patrz na dalekie ?niegi


i nie przestawaj czu?


t?tna krwi w ?y?ach


 


wpatruj si? w g?sty


mrok i dotykaj


wieczno?ci


 


ka?dym ciep?ym


tchnieniem


 


Gandzasar, 2014


 


НОЧЬ В ЗАКАВКАЗЬЕ


 


Евгению Чигрину


 


Никогда не переставай спрашивать


у синих гор сколько ещё


времени осталось –


 


когда солнце заходит за вершины


и ночь чёрным тюлем окутывает


дороги


 


не переставай сомневаться


в иллюзорности мира


 


когда умолкают разноцветные птицы


дикий кот таится в расщелине


и козерог слизывает соль


со скалы


 


смотри на далёкие снега


и не переставай чувствовать


пульс крови в жилах


 


всматривайся в густой


мрак и прикасайся


к вечности


 


каждым теплым


вздохом


 


Гандзасар, 2014

К списку номеров журнала «ЮЖНОЕ СИЯНИЕ» | К содержанию номера